DỰ BÁO WRF 72-GIỜ

VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á

 

 

XEM NHANH - DỰ BÁO CHO 24-GIỜ TỚI:

 

GIỚI THIỆU

Mô hình WRF (Weather Reseach and Forecast) là mô hình khí tượng tân tiến và chính xác nhất hiện nay. Mô hình WRF sẽ thay thế mô hình MM5 và đã được thành hình bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Tượng Hoa Kỳ (NCAR) với đóng góp của nhiều cơ quan khí tượng và đại học ở Hoa Kỳ cũng như  trên thế giới.   Mô hình WRF đang được nhiều cơ quan chính phủ (như Nha Khí Tượng Hoa Kỳ và NASA) cũng như nhiều đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới như  tại Âu Châu, Hồng Kông và Đài Loan  dùng để làm dự báo thời tiết.  

Dự báo WRF bao gồm vùng Đông Nam Á, từ miền nam Trung Hoa ở phía Bắc cho đến bắc đảo Borneo ở phía Nam, từ Ấn Độ ở phía Tây cho đến Phi Luật Tân ở phía Đông. Mô hình WRF dùng ba vùng để làm dự báo: vùng ngoài (vùng D01) có 75x51 ô với một khoảng cách 72 km; một vùng trong  (vùng D02)  bao gồm Việt Nam, Lào, Kampuchea, Thái Lan và Miến Điện có 109x82 ô với một khoảng cách 24 km; và  một vùng trong cùng (vùng D03)  với trọng tâm là nước Việt Nam có 112x211 ô với một khoảng cách 8 km. Vùng D03 chỉ được xử dụng khi có bão và các trường hợp khẩn cấp. Tất cả ba vùng đều có 28 tầng chiều cao.

Hàng ngày có bốn dự báo hoàn toàn miễn phí và có hiệu lực trong vòng 72 giờ bắt đầu từ 00 UTC (7  giờ sáng Việt Nam), 06 UTC (1 giờ trưa Việt Nam,  12 UTC (7 giờ tối Việt Nam) và 18 UTC (1 giờ sáng Việt Nam).   Điều kiện đầu tiên và biên phòng cho mô hình WRF được lấy từ dự báo toàn cầu của Nha Khí Tượng Hoa Kỳ. Các dự báo được cập nhật hoá với những dữ kiện và tin tức khí tượng mới nhất từ vệ tinh, radars, báo cáo từ các đài khí tượng, phi trường và thương thuyền trong vùng. Các dự báo toàn cầu bởi mô hình GFS (Global Forecast System) dùng một khoảng cách hơn 100 km. Với một khoảng cách nhỏ hơn (24 km cho vùng trong), dự báo WRF được chính xác hơn các dự báo Internet khác, như  là CNN và Yahoo, vì các dự báo này dựa vào mô hình toàn cầu GFS. Ngoài ra, dự báo WRF còn cho biết  lượng nước mưa và tốc độ gió để dể đề phòng nạn lũ lụt hơn.  Chúng tôi hy vọng các dự báo sẽ có ích cho việc đề phòng nạn lũ lụt, như  là báo động hay quyết định tản cư, để tổn thất nhân mạng cũng như  thiệt hại tài sản được giảm thiểu tối đa.
 

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI XEM BẢN ĐỒ DỰ BÁO

1. Giờ trong Bản đồ là giờ Quốc tế (UTC). Để đổi ra giờ Việt Nam, cọng thêm 7 tiếng (giờ VN = UTC + 7)

2. Độ gió và chiều gíó được vẽ như những lá cờ. Cán cờ cho biết hướng gíó thổi. Những gạch trên cán cờ cho biết vận tốc của gíó (gạch nhỏ 5 hải lý một giờ, gạch dài 10 hải lý một giở và lá cờ 50 hải lý một giờ).

3. 1 knot (hải lý một giờ) = 1.9 km/giờ.

 

BẢN ĐỒ DỰ BÁO VÙNG 24 KM (D02)


Nhiệt Độ & Gió trên Mặt Đất 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Tổng lượng Mưa 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 850-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 700-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gió ở tầng 500-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gió ở tầng 300-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation

 

BẢN ĐỒ DỰ BÁO VÙNG 72 KM  (D01)


Nhiệt Độ & Gió trên Mặt Đất 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Tổng lượng Mưa 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 850-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 700-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 500-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation
Nhiệt Độ & Gíó ở tầng 300-mb 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Animation


Last modified: Dec 10 , 2008