Dự Báo Thời Tiết Bão Lụt Việt Nam
Real-Time Storm Weather Forecasting for Vietnam


 
Lộ Trình Bão Biển/Tropical Storm Path
BÃO 30W (KAJIKI)
Xin lưu ý 0912Z là ngày 9 lúc 12 giờ GMT (7 giờ tối VN) --- 1 knot (kt) = 1.853 km/giờ

Xem thêm Thông Báo/JTWC Storm Warning

Last modified: Dec 6 , 2001