Phóng Sự Bão Lụt 
Bác Sĩ Hồ Đắc Duy 

Hình Ảnh Cứu Trợ Lũ Lụt ngày 10/20/2001
tại xã Mỹ Quí, huyện Cao Lãnh, vùng Đồng Tháp Mười

 

 

Last modified: October 21,  2001